, kategoria: porady.

Czytając poniższy artykuł dowiesz się między innymi:

 1. jakie są rodzaje mandatów karnych?

 2. jaki obowiązuje taryfikator w 2022 roku?

 3. jak zapłacić mandat karny kredytowany?

Kiedy i jak zapłacić mandat karny?

W Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia zostały określone rodzaje mandatów karnych.

Z definicji mandat karny dokumentem urzędowym, który poświadcza o nałożeniu grzywny na sprawcę wykroczenia drogowego. Na terenie Polski obowiązują różne rodzaje mandatów karnych.

Rodzaj mandatu definiuje sposób, kiedy i jak należy zapłacić mandat – przelewem czy gotówką. Może też być opłacony mandat kartą płatniczą. Jakie są rodzaje mandatów karnych? Kto może i za co je otrzymać? Jaki jest termin ich płatności? Jak należy i gdzie opłacić kwotę mandatu? Czy zawsze trzeba przyjąć mandat ?

Czy zawsze trzeba zapłacić mandat funkcjonariuszowi policji, który nałożył karę grzywny?

Podstawa prawna i rodzaje mandatów oraz sposoby płatności

Rodzaje mandatów karnych reguluje art. 98 § 1 pkt 1-3 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Jest to mandat karny:

 • gotówkowy. Zapłata mandatu karnego gotówkowego odbywa się bezpośrednio u funkcjonariusza policji, który nałożył grzywnę. Płatność ma formę gotówkową przy pomocy karty płatniczej. Dokument potwierdzający wydaje się po uiszczeniu kwoty.

 • kredytowany. Dokument wydaje się osobie ukaranej grzywną za potwierdzeniem odbioru. W tym wypadku można zapłacić mandat przez internet, przelewem na poczcie lub bezpośrednio u funkcjonariusza, który karę nałożył. Jak zapłacić mandat karny przez Internet? Przede wszystkim zapłacisz się go poprzez aplikację lub bankowość mobilną na rachunek bankowy Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu jako przelew podatkowy. Pierwszy Urząd Skarbowy wymaga podania numer PESEL oraz wypełnienia miejsca, gdzie jest identyfikacja zobowiązania, czyli wskazanie serii oraz numer mandatu. Również wpisz kwotę mandatu.

 • zaoczny – nałożony pod nieobecność sprawcy np. za niewłaściwe parkowanie. To poświadczeniu o nałożeniu grzywny jest doręczane sprawcy przez właściwy organ. Może też być pozostawiony w takim miejscu, w którym sprawca wykroczenia będzie mógł go odebrać. Również tu można zapłacić mandat przez Internet lub przelewem na poczcie na konto opolskiego Pierwszego Urzędu Skarbowego. Jak zapłacić mandat karny przelewem na poczcie? W bardzo prosty sposób – wykorzystując do tego blankiet, który otrzymaliśmy od funkcjonariusza policji.

Jak wypełnić przelew? Mandat karny zaoczny i kredytowy.

Mandat gotówkowy wydaje się wtedy, gdy sprawca wykroczenia czasowo przebywa w Polsce lub nie ma stałego miejsca zamieszkania czy pobytu. Mandat staje się prawomocny w chwili uiszczenia grzywny policjantowi, który go nałożył.

Mandat kredytowany – nakłada się nim grzywnę na osobę, która na stałe mieszka lub przebywa na terytorium Polski lub innego państwa będącego członkiem Unii Europejskiej. Mandat staje się prawomocny w momencie odbioru i pokwitowania dokumentu. Należy go opłacić w ciągu 7 dni od dnia przyjęcia.

Mandat zaoczny – nakłada się nim grzywnę na znanego sprawcę wykroczenia, którego nie było na miejscu zdarzenia. Mandat zaoczny staje się prawomocny w momencie, gdy zostanie uiszczona grzywna uprawnionemu organowi. Ukarany musi zapłacić mandat w ciągu 14 dni. Termin liczy się od dnia jego wystawienia lub od dnia doręczenia go sprawcy wykroczenia.

Warto wiedzieć, że mandatu karnego nie można wystawić po upływie 60 dni liczonych od momentu ustalenia sprawcy wykroczenia. Jest to zgodne z art. 97 § 1 pkt 3 k.p.w..

Mandaty karne w 2022 roku – jak przestraszyć kierowców

1 stycznia 2022 r. wszedł w życie nowy taryfikator mandatów. Kary za wykroczenia drogowe są znacznie surowsze zwłaszcza dla tych kierowców, którzy przekraczają dozwoloną prędkość. Mandat karny – za co zapłacisz najwięcej?

 • 50 zł – przekroczenie do 10 km/h;

 • 100 zł – od 11 do 15 km/h;

 • 200 zł – od 16 do 20 km/h;

 • 300 zł – od 21 do 25 km/h;

 • 400 zł – od 26 do 30 km/h;

 • 800 zł – od 31 do 40 km/h;

 • 1000 zł – od 41 do 50 km/h;

 • 1500 zł – od 51 do 60 km/h;

 • 2000 zł – od 61 do 70 km/h;

 • 2500 zł – o 71 km/h lub więcej.

Oprócz grzywny kierowca za wykroczenie otrzymuje jeszcze punkty karne. Podwyżki mandatów dotyczą też innych sytuacji. Grzywnę otrzyma kierowca, który zachowa się niezgodnie z przepisami wobec pieszych. I tak nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu kosztuje 1500 zł; omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – 1500 zł. Mandat za używanie podczas jazdy telefonu wyniesie 500 zł, a za wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych – 1000 zł. Kierowca złapany na podwójnym gazie, czyli po spożyciu alkoholu zapłaci min. 2500 zł.

Kara dla kierowcy recydywisty

Przepisy określające kary dla niepokornych kierowców wejdą w życie 17 września 2022 r. i będą równie dotkliwe. Zgodnie z nimi, za popełnienie po raz drugi podobnego lub tego samego rodzaju wykroczenia, kierowca zapłaci podwójną karę. Dotyczy to:

 • naruszenia bezpieczeństwa pieszych,

 • przekroczenia dozwolonej prędkości o 30 km/h i więcej,

 • złamania zakazu wyprzedzania;

 • złamania zasad wjazdu na przejazdy kolejowe;

 • niezachowania należytej ostrożności i spowodowanie wypadku, w wyniku którego doszło do naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia.

Ustawodawca przewidział także wysokie kary dla osób, które nie wskażą, komu powierzyły pojazd do kierowania lub używania we wskazanym przez funkcjonariusza czasie. Wysokość kary określi rodzaj postępowania. I tak np. w sprawach o przestępstwo – minimalna grzywna wyniesie 4000 zł, a w postępowaniu o spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym – 2000 zł. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości to grzywna minimum 800 zł lub liczona 2x za przekroczenie prędkości.

Surowa grzywna sądowa – 30.000 zł

Gdy kierowca nie przyjął mandatu karnego, a jego sprawa trafiła do Sądu, dotychczas Sąd mógł wymierzyć karę grzywny w wysokości max. 5000 zł. Od stycznia 2022 r. jest to kwota 6x wyższa i wynosi do 30.000 zł. Obejmuje ona:

 1. spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, które spowodowało uszczerbek na zdrowiu, albo które zostało spowodowane przez kierowcę znajdującego się pod wpływem alkoholu, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu i inne wykroczenia naruszające pierwszeństwo pieszego;

 2. jazdę po spożyciu alkoholu;

 3. zignorowanie kontroli;

 4. przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 30 km/h;

 5. złamanie zakazu wyprzedzania;

 6. nieudzielenie pomocy ofierze wypadku;

 7. prowadzenie pojazdu bez uprawnień;

 8. niewskazanie kierowcy na żądanie organu;

 9. niedozwolone zachowanie na przejazdach kolejowych oraz wjeżdżanie na przejazdy kolejowe.

 

Kary dla zawodowych kierowców

Nowe przepisy dotyczą też zwiększonych kar dla zawodowych kierowców. I tak za zmiany tachografu, kierowcy dostaną mandat, ale też Policja i Główny Inspektorat Transportu Drogowego mogą zatrzymać na 3 miesiące ich prawo jazdy. Powodem będzie:

 • odłączenie tachografu,

 • korzystanie z niedozwolonego urządzenia

 • korzystanie ze zmienionego oprogramowania, które daje możliwość np. przerabiania danych rejestrowanych przez tachograf,

 • używanie nieswojej karty kierowcy.

Brak OC się nie opłaca

Zwiększenie kar za brak ważnego ubezpieczenia OC wynika z podwyższenia minimalnego wynagrodzenia. Kary za brak OC w 2022 r. zależą od czasu, w jakim samochód nie został ubezpieczony i rodzaju pojazdu (osobowy, ciężarowy i inne). Najniższa kara będzie za brak ubezpieczenia od 3 dni. Od 1200 zł za samochód osobowy, poprzez 1800 zł za ciężarowy, inne pojazdy – 200 zł. Od 4 do 14 dni kara będzie wynosić 3010 zł (samochód osobowy), 4520 zł (samochód ciężarowy), inne – 500 zł. Jazda samochodem bez OC powyżej 14 dni będzie kosztowała 6020 zł (osobowe), 9030 zł (ciężarowe), inne – 1000 zł. Za kontrolę posiadania ubezpieczenia OC i egzekwowania nałożonych kar odpowiada UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny).

O odmowie przyjęcia mandatu słów kilka

Zgodnie z prawem sprawca wykroczenia nie musi przyjąć żadnego mandatu karnego. Odmowa przyjęcia mandatu karnego jest prawem do obrony i można z niej skorzystać, gdy sprawca nie czuje się winny popełnionego wykroczenia. W takim wypadku, sporządzony będzie wniosek do Sądu o ukaranie. Podobny wniosek może zostać złożony, gdy sprawca nie opłacił mandatu zaocznego w wyznaczonym terminie.

Jeśli spotka Cię na drodze coś złego, bo mandat to nie wszystko, co może się zdarzyć – choć nikomu źle nie życzymy, skorzystaj z pomocy drogowej MMM SERVICE z Poznania. Zapraszamy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *